Teatr Ziemi Rybnickiej: Finał kampanii przeciwko hejtowi odbył się z sukcesem

Teatr Ziemi Rybnickiej stał się miejscem finału konkursu w ramach kampanii „Wyłącz hejt – włącz szacunek”. W trakcie tego wydarzenia młodszy aspirant Lesław Mandrela przedstawił prawną stronę zjawiska mowy nienawiści, a Agnieszka Michel, reprezentantka Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, podjęła temat manipulacji i perswazji w mediach. Wśród obecnych na evencie znalazł się także komisarz Damian Przybyła, pełniący funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku. Serdeczne gratulacje kierujemy do laureatek konkursu!

W czwartek 21 marca salę Teatru Ziemi Rybnickiej wypełniła atmosfera uroczystości związanej z zakończeniem kampanii „Wyłącz hejt – włącz szacunek”. To właśnie podczas tego eventu wręczone zostały nagrody dla triumfatorów konkursu. Uczniowie szkół podstawowych i średnich mieli okazję uczestniczyć w wykładach na temat odpowiedzialności karnej nieletnich czy manipulacji i perswazji. Celem konkursu było uwrażliwienie młodzieży na problem hejtu oraz zasygnalizowanie możliwych dróg pomocy dla ofiar nienawiści.

Mowa nienawiści, potocznie określana jako hejt, to problem dotykający każdego bez względu na wiek czy status społeczny. Przestępstwa z nienawiści to specyficzna kategoria przestępstw, które mogą obejmować swoim zasięgiem osoby ze względu na ich rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, wyznawaną religię, niepełnosprawność i wiele innych cech. Ważne jest byśmy nie bali się reagować na takie zachowania, zarówno jako ofiary jak i świadkowie mowy nienawiści.

Nasze serdeczne gratulacje skierowane są do laureatek konkursu. Chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim uczestnikom za ich aktywny udział w kampanii.