ROW 2.0: Projekt wizjonerski zmieniający Rybnik w centrum technologii wodorowych

W Rybniku zaprezentowano innowacyjny projekt ROW 2.0, stanowiący przyszłość tego miasta opartą na technologii wodorowej. Jest to owoc współpracy miasta i Politechniki Śląskiej, a jego głównym celem jest przekształcenie Rybnickiego Okręgu Węglowego w ośrodek skupiający zaawansowane technologie związane ze zrównoważonymi i efektywnymi źródłami energii zielonej.

Na możliwość zmiana profilu Rybnika ze wskazaniem na rozwijające się technologie wodorowe wskazał prezydent miasta, Piotr Kuczera. Według niego, mimo że w Rybniku węgiel jest jeszcze obecny i ma szanse pozostać przez kolejne lata, perspektywa długoterminowa musi być skierowana ku przyszłości. To właśnie tu pojawia się Rybnicki Okręg Wodorowy, który ma długofalowy plan stworzenia synergii między dużym biznesem, uczelnią wyższą – Politechniką Śląską oraz lokalnymi samorządami.

Johanna Pauly, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i Spraw Zagranicznych z Ministerstwa Przemysłu, podczas konferencji inaugurującej projekt ROW 2.0, podkreśliła rolę tego przedsięwzięcia w transformacji Śląska. Według niej, jest to doskonały przykład na to, jak innowacyjne rozwiązania z laboratoriów naukowych stają się technologią ogólnodostępną i codziennie stosowaną.

W trakcie wydarzenia, które miało miejsce w piątek, 22 marca na kampusie rybnickim, podpisano umowę o współpracy badawczo-naukowej między Politechniką Śląską, Miastem Rybnik i firmą PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. Porozumienie to określa zakres współpracy pomiędzy biznesem, samorządem terytorialnym i placówką naukową, której głównym celem jest badanie procesu eksploatacji autobusów zasilanych wodorem oraz możliwości wprowadzenia dalszych ulepszeń tego rodzaju środka transportu.

Maciej Nietopiel, prezes Zarządu PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o., podkreśla jak ważna jest ta współpraca dla rozwijającego się biznesu opartego na technologii wodorowej. Jego firma dostarcza już teraz do Rybnika zielony wodór do stacji tankowania, a po mieście kursuje 20 autobusów wodorowych, które nie emitują żadnych szkodliwych substancji.

Podsumowując całe wydarzenie, dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego – filii Politechniki Śląskiej w Rybniku, określil projekt ROW 2.0 jako świetną inicjatywę, która pozwoli na wejście w nową erę, gdzie wodór staje się nośnikiem energii wykorzystywanym w różnych procesach, zarówno grzewczych jak i mechanicznych.