Przyszłe perspektywy zawodowe: Biznes i prelegenci dzielą się wiedzą na temat deficytowych profesji w Rybniku

W kontekście przyszłych zawodów, które będą na wagę złota w regionie śląskim, a dokładniej mówiąc – tych, które będą charakteryzować się deficytem pracowników, jakie zdolności oraz umiejętności mogą stać się filarem łatwego wejścia na szlak kariery? Te kwestie były głównym punktem dyskusji pomiędzy przedstawicielami sektora biznesowego oraz zaproszonymi ekspertami, którzy dzielili się swoją wiedzą z młodymi mieszkańcami Rybnika. Wtorek, 27 lutego, oznaczał pierwszy dzień dwudniowych targów pracy i przedsiębiorczości.

Targi „Focus na talent” – kluczowe spotkanie dla młodego pokolenia poszukującego pracy

Zapoczątkowane 27 lutego bieżącego roku, targi pracy i przedsiębiorczości noszące nazwę „Focus na talent” stanowią dwudniową imprezę, podczas której odbywają się liczne wykłady na przeróżne tematy. Organizatorem tego ważnego wydarzenia jest Młodzieżowe Centrum Kariery w Rybniku współpracujące z Centrum Kształcenia Ustawicznego. Miejsce to znajduje się w CKU – filii Politechniki Śląskiej w Rybniku, na ulicy Kościuszki 54.

W trakcie wydarzenia prelegenci prowadzą wykłady dla młodzieży oraz pracodawców, którzy prezentują specyfikę swoich firm i możliwości zatrudnienia, a także wytyczają wymagania stawiane przed przyszłymi kandydatami. W skrócie – ukazują perspektywy, jakie rynek pracy może zaoferować młodym ludziom – informuje Ewelina Marszołek-Polańczyk reprezentująca Młodzieżowe Centrum Kariery w Rybniku.