Jak wygląda sytuacja z odcinkowym pomiarem prędkości w Świerklanach?

Kilka miesięcy temu, kierowcy na trasie Jankowice-Świerklany musieli dostosować swoją prędkość do nowych okoliczności – na drodze pojawiły się kamery. Odcinkowy pomiar prędkości, który miał być realizowany przez te urządzenia, nie funkcjonował jednak od razu. Czy obecnie sytuacja uległa zmianie?

Instalacja kamer miała miejsce pomiędzy ulicami Nową a Plebiscytową na wspomnianej trasie. Kierowcy natychmiast zareagowali na te zmiany, zwalniając prędkość. Na początku nie było jednak tablic informujących o pomiarze, co jest konieczne ze względów prawnych. Pierwsze doniesienia na ten temat pochodzą z listopada ubiegłego roku.

Zadziałanie systemu pomiaru prędkości wywołało wiele komentarzy mieszkańców gminy Świerklany na jednym z kont społecznościowych. Część z nich popiera to rozwiązanie, twierdząc, że przyczynia się ono do bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci idących do szkoły. Nie brakuje jednak także pytań dotyczących tolerancji systemu na drobne przekroczenia dozwolonej prędkości.

Tablice informacyjne pojawiły się zarówno na początku, jak i na końcu odcinka pomiaru. Czy to oznacza, że pomiary średniej prędkości są już realizowane? Niestety, według Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, pomiar prędkości na tym odcinku nadal nie funkcjonuje. Organizacja ruchu uległa zmianie i znaki musiały zostać postawione zgodnie z prawem, ale dokładny termin uruchomienia systemu nie jest jeszcze znany – mówi Wojciech Król, rzecznik prasowy Centrum.