22. edycja akcji charytatywnej "Czapka św. Mikołaja" – jak możesz się przyłączyć?

Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika (MRM) po raz 22. organizuje charytatywną inicjatywę pod nazwą „Czapka św. Mikołaja”. Planowane działania będą trwały do 22 grudnia, a każda osoba ma możliwość włączenia się w ich realizację, przekształcając się symbolicznie w postać Mikołaja, który niesie pomoc potrzebującym.

Akcja MRM ma na celu udzielenie wsparcia tym rodzinom z dziećmi oraz seniorom z Rybnika, którzy są najbardziej w potrzebie. W ramach przedsięwzięcia zbierane są datki i produkty, z których następnie tworzone są paczki, które docierają do osób potrzebujących. Takie gesty to nie tylko wyraz dobroci, ale również sposobność dla obdarowanych na doświadczenie świątecznej atmosfery.

Liczba zaangażowanych instytucji jest dowodem na to, że lokalna społeczność jest napędem tej szlachetnej inicjatywy. Jak poinformowała Elżbieta Płaczek, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika, ponad 30 placówek edukacyjnych w Rybniku – przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – zadeklarowało swoje zaangażowanie w zbieranie różnego rodzaju produktów, od artykułów o długim terminie ważności po słodycze i kosmetyki. Dodatkowo planują one organizację kiermaszy ciast, a uzyskane z nich środki zostaną przekazane na cele akcji.

W działania pomocowe włączyło się około 30 wolontariuszy, którzy chcą aktywnie wspomóc przygotowanie i realizację projektu. Pomoc zadeklarowało również 17 firm z Rybnika i okolic, które planują przekazać datki lub potrzebne artykuły. Firma Przekludzki zapewni wsparcie w zakresie transportu zebranych towarów.