Nowy rozdział dla budowy hospicjum w Rybniku-Niedobczycach: dodatkowe środki na realizację projektu

Rada miasta Rybnik zatwierdziła zmiany w budżecie, przewidujące dodatkowe fundusze na budowę lokalnego hospicjum. Dla tego celu rezerwuje się dodatkowe 14,2 miliona złotych. Wspomnijmy, że projekt zdobył już wsparcie finansowe w postaci 10 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całościowo, wydatki na realizację tego zadania przekraczają teraz 40 milionów złotych.

W listopadzie przewiduje się rozpoczęcie postępowania przetargowego na dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego w Rybniku-Niedobczycach. Jak mówi Jacek Hawel, dyrektor Centrum Inwestycji UM, wcześniej Miasto podjęło decyzję o odstąpieniu od umowy z pierwotnym wykonawcą, głównie ze względu na niewypełnianie przez niego postanowień umowy.

Nowe oszacowanie wartości przedsięwzięcia wynosi 35 milionów złotych, co uwzględnia pracę już wykonaną oraz aktualne koszty rynkowe usług i materiałów niezbędnych do ukończenia projektu. Było to powodem do zabezpieczenia dodatkowej puli środków w budżecie miasta.

Na wrześniowej sesji, rybniccy radni jednogłośnie uchwalili te zmiany w budżecie, przekazując dodatkowe 14,2 mln zł na ten cel. Wspomniane wcześniej dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi kolejne wsparcie dla inwestycji.

Szacowane koszty całościowe na realizację hospicjum w latach 2021-2025 wynoszą teraz nieco ponad 40 milionów złotych, z czego 30 milionów pochodzi z budżetu miasta. Oczekuje się, że jeżeli proces przetargowy przebiegnie pomyślnie i wyłoniony zostanie nowy wykonawca, budowa hospicjum powinna zostać zakończona w 2025 roku.