Rybnik w poszukiwaniu idealnej choinki na świąteczny rynek

Zwrócenie się do mieszkańców z prośbą o wskazanie odpowiedniego drzewa na centralną choinkę miejską, to działanie, które podjęło miasto Rybnik. Na swojej oficjalnej stronie internetowej zamieściło apel, który brzmi: SZUKAMY CHOINKI NA RYNEK! Choć nazwa „choinka” jest tu używana potocznie, to faktycznie poszukiwane jest drzewo z gatunku jodły lub świerku srebrnego. Idealne drzewko powinno charakteryzować się wysokością pomiędzy 10 a 12 metrów, posiadać jeden pień oraz równomierny kształt, bez żadnych widocznych oznak posuszenia.

Jest to zwyczaj, który Rybnik pielęgnuje od wielu lat – choinkę na świąteczny rynek przekazuje jeden z mieszkańców. W tym roku jednak napotkano na trudności w realizacji tego pomysłu. Hanna Wieczorek, kierownik Działu Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku tłumaczy, że sprawność techniczna oraz zdrowotność zgłoszonych przez mieszkańców drzew nie spełniają oczekiwań. Problemem są również nieodpowiednie warunki, takie jak bliskość przewodów nadziemnych czy zbyt duże parametry drzew, które uniemożliwiają ich bezpieczne przeniesienie.

Idealna choinka powinna rosnąć w miejscu, które jest łatwo dostępne dla sprzętu do jej wycięcia oraz transportu, a także umożliwia bezpieczne i nieniszczące usunięcie drzewa z posesji po wycięciu. Czas na poszukiwania jest coraz bardziej ograniczony – ze względu na planowany na ten rok Jarmark Bożonarodzeniowy, choinka musi zostać ustawiona na rybnickim rynku przed 25 listopada.