Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym: Kontrola przejść dla pieszych w Rybniku i powiecie rybnickim

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku i komisariatów podległych, mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych, przeprowadzili dokładną kontrolę stanu przejść dla pieszych na terenie Rybnika oraz powiatu rybnickiego. Jako że nadejście sezonu jesienno-zimowego oraz wcześniejszy zmierzch mogą narażać pieszych na większe niebezpieczeństwo na drogach, podjęto decyzję o przeprowadzeniu dokładnego sprawdzenia ponad 1000 przejść dla pieszych.

W obliczu zbliżającej się złej pogody i skracających się dni, piesi są bardziej podatni na ryzyko związane z ruchem drogowym. Odpowiedzią na te okoliczności była kontrola przejść dla pieszych prowadzona przez dzielnicowych z Rybnika. Mundurowi sprawdzali sygnalizacje przy przejściach, ich oświetlenie oraz czy białe pasy są dobrze widoczne. W sumie policjanci przeprowadzili kontrolę 1031 przejść, w 83 przypadkach zidentyfikowano nieprawidłowości. Informacje o tych miejscach zostały przekazane administratorom dróg.

Na terenie Rybnika samego, dzielnicowi sprawdzili 513 przejść dla pieszych, zidentyfikowano 46 miejsc z uchybieniami. Policjanci z Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach przeprowadzili kontrolę 174 przejść i znaleźli 12 miejsc z nieprawidłowościami. Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach skontrolowali 220 przejść, identyfikując konieczność interwencji w 24 miejscach.

Z kolei dzielnicowi z Posterunku Policji w Świerklanach sprawdzili 65 przejść dla pieszych, i tylko jedno z nich wymagało interwencji. Na koniec, policjanci z Komisariatu Policji w Gaszowicach skontrolowali 59 przejść dla pieszych, które wszystkie były w dobrym stanie.

Przypomnijmy, że pieszy ma dużo mniej szans w starciu z pojazdem. Ta grupa uczestników ruchu jest najbardziej narażona na poważne obrażenia. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów drogowych i noszenie odblasków, które są dobrze widoczne dla kierowców. Zwłaszcza podczas okresu jesienno-zimowego, kiedy wcześnie zapada zmrok i widoczność na drogach jest gorsza, elementy odblaskowe mogą uratować życie.

Zwracamy się również do kierowców z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez przejścia dla pieszych.