Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi: Konferencja w Rybniku na temat współczesnej formy niewolnictwa

W związku z obchodami Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku zorganizowano konferencję, która miała na celu przybliżyć problematykę handlu ludźmi oraz przestępstw z tym związanych. Rzeczniczką rybnickiej komendy policji była aspirant sztabowy Angelika Strzebinczyk, która specjalizuje się w działaniach profilaktycznych.

Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się więcej o tym, czym jest handel ludźmi, jakie formy przyjmuje i jakimi technikami się posługują przestępcy, aby zniewolić swoje ofiary. Ciężar tej zbrodni polega na tym, że to współczesna forma niewolnictwa, która uderza w podstawowe wartości człowieka, takie jak wolność i godność.

Podczas omawiania zagrożeń związanych z pobytem lub pracą za granicą, aspirant sztabowy Angelika Strzebinczyk podkreśliła, jak ważne jest świadomość tych zagrożeń. Policjantka z rybnickiego wydziału prewencji, która zajmuje się profilaktyką społeczną na co dzień, wygłosiła wykład dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku. Spotkanie miało miejsce w dniu 18 października, z okazji Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi.

W trakcie spotkania z uczniami i nauczycielami, omówiono zagadnienia dotyczące procederu handlu ludźmi oraz ryzyka, na które młode osoby mogą natrafić próbując znaleźć pracę za granicą.