Zmniejszająca się liczba wyborców w Rybniku – analiza danych PKW

Statystyki Państwowej Komisji Wyborczej przedstawiają niepokojące dane dotyczące Rybnika, miasta, które zauważalnie traci mieszkańców. W najnowszych wyborach liczba osób uprawnionych do oddania głosu wyniosła poniżej 100 tysięcy. Dokonaliśmy analizy porównawczej z danymi z ostatnich trzech wyborów parlamentarnych, włączając w to również inne miasta o podobnym statusie prawnym.

Powtarzający się temat spadku populacji Rybnika często pojawia się w naszych dyskusjach, zwłaszcza na początku każdego nowego roku. Często wspominane są statystyki z Głównego Urzędu Statystycznego lub Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Te dane są jednoznaczne i pokazują ciągły spadek liczby mieszkańców Rybnika, czy to przez negatywny przyrost naturalny, czy poprzez migrację mieszkańców miasta do innych części kraju lub świata.

Jakie znaczenie mają te dane dla PKW? W czasie każdej elekcji, Komisja ma obowiązek podać informacje na temat liczby osób uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych danych oraz liczby ważnie oddanych głosów obliczany jest wskaźnik frekwencji. Zgodnie z tymi informacjami, liczba osób uprawnionych do głosowania w Rybniku maleje z każdymi kolejnymi wyborami.

Podczas ostatnich wyborów, które odbyły się w minioną niedzielę, do urn w Rybniku mogło przystąpić 98 859 osób. W porównaniu, cztery lata wcześniej było to 104 680 osób, co oznacza spadek o 5 821 wyborców. Oto jak wyglądają dane odnoszące się do poprzednich lat:

2015 – 108 789

2011 – 111 753

Analizując powyższe liczby, możemy stwierdzić, że od 2011 do 2023 roku Rybnik stracił 12 894 wyborców.