Województwo śląskie z rekordową jakością powietrza w 2022

Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za 2022 rok przyniosły dla województwa śląskiego najbardziej optymistyczne rezultaty od początku prowadzenia tych badań – zakomunikował kierownik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach, działającego pod egidą Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), Andrzej Szczygieł. Podkreślił jednak, że konieczna jest ciągła realizacja programów mających na celu poprawę jakości powietrza.

Reprezentant Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska podkreślił, iż jedną z kluczowych odpowiedzialności tej instytucji jest przeprowadzanie corocznych badań jakości powietrza. Badania te są wykonywane w określonych strefach, a ich cykl jest roczny. „Najnowsza ocena za 2022 rok – z wielkim uznaniem i zadowoleniem muszę to stwierdzić – ukazała na obszarze województwa śląskiego najlepszą jakość powietrza od początku prowadzenia pomiarów” – akcentował.

Szczygieł potwierdził swoje słowa danymi dotyczącymi między innymi pyłu zawieszonego PM10; podkreślił, że w całym województwie śląskim, a praktycznie na terenie całego kraju, nie doszło do przekroczenia normy średniorocznej dla tego zanieczyszczenia, wynoszącej 40 mikrogramów na metr sześcienny.

Kierownik wydziału monitoring środowiska zauważył również, że jeżeli chodzi o pył zawieszony PM2,5, znaczna część województwa śląskiego opuściła już strefy z przekroczeniami – w 2022 roku nie doszło tam do przekroczenia bardziej rygorystycznej normy 20 mikrogramów na metr sześcienny (kilka lat temu obowiązywała norma PM2,5 25 mikrogramów).

„Na wszystkich punktach pomiarowych jakości powietrza w województwie śląskim zaobserwowano redukcję liczby dni z dobowymi przekroczeniami pyłu zawieszonego PM10, dla którego norma jest ustalona na poziomie 50 mikrogramów na metr sześcienny” – podsumował Szczygieł.