Planowane budowanie biogazowni w Rybniku budzi kontrowersje

Rząd miasta Rybnik ma zamiar wprowadzić projekt dotyczący biogazowni, który jednak wywołuje oburzenie społeczne. Wydaje się, że konsultacje dotyczące tego przedsięwzięcia z lokalnymi mieszkańcami nie były przeprowadzone w odpowiedni sposób, co doprowadziło do sytuacji, w której pomimo niewielkiej liczby dostępnych informacji o projekcie, już teraz pojawiają się protesty.

Biogazownia ma być elementem działalności Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego, miejskiej spółki odpowiedzialnej za „przeobrażenie modelu zarządzania odpadami komunalnymi”. Cztery potencjalne miejsca na jej lokalizację zostały już wskazane do przeprowadzenia analizy. Planuje się, że decyzja o wyborze lokalizacji zostanie podjęta w trzecim kwartale 2023 roku. Realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2023-2028, a szacowany koszt inwestycji wynosi od 100 do 140 milionów złotych.

Jednak wybór miejsca na lokalizację biogazowni budzi wiele kontrowersji. Miasto przyznało, że najbardziej prawdopodobnym miejscem jest dzielnica Chwałowice, co już teraz wywołuje nieuzasadnione reakcje mieszkańców. Na stronach internetowych dzielnicowej rady pojawiają się komentarze, zgodnie z którymi biogazownia może stać się źródłem nieprzyjemnego zapachu.

Radny Karol Szymura, cytowany przez portal Enowiny, argumentował: „Zazwyczaj biogazownie są budowane daleko od miejskich aglomeracji. Przyczyną jest zapach, a raczej smród, który może rozprzestrzeniać się na stałe do około jednego kilometra. Jeśli zdecydujemy się na budowę biofermentacji w Chwałowicach, musimy przygotować się na to, że prawdopodobnie cała dzielnica, zamieszkana przez około 10 tysięcy osób, a także sąsiednia dzielnica Meksyk, mogą być narażone na intensywny smród. Wiatr może spotęgować ten efekt, przenosząc fetor na jeszcze większe obszary”.

Z kolei radni reprezentujący dzielnicę podkreślają, że potencjalna lokalizacja biogazowni może przyczynić się do dalszego pogorszenia warunków życia w osiedlu. Wielu mieszkańców już teraz zmaga się z problemami wynikającymi z bliskości składowiska odpadów.