Zagadka białej substancji w rzece Nacynie w Rybniku

18 września, w poniedziałkowy poranek, rzeka Nacyna przeszła drastyczną metamorfozę. Przezroczysta dotąd tafla wody niespodziewanie zmieniła barwę na niepokojąco białą. Sytuacja ta nie pozostała niezauważona przez mieszkańców Rybnika, którzy natychmiast zgłosili niecodzienny widok odpowiednim służbom.

Intensywnie białe zabarwienie, a także pojawiająca się piana na powierzchni rzeki, zaniepokoiły przechodniów spacerujących wzdłuż ulic Daszyńskiego i Wierzbowej, gdzie bulwary ukazują piękno rzeki Nacyny. To właśnie tu pierwsi świadkowie dostrzegli nietypowy fenomen.

Alarmujące doniesienia dotarły do wielu służb zaangażowanych w ochronę naszego środowiska. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika, w którego składzie działa Referat Ekologii oraz Referat Zarządzania Kryzysowego, dyżurujący pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, jak również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – wszyscy zareagowali na niepokojące doniesienia.

Odpowiednie służby podjęły natychmiastowe działania. Strażacy z PSP zainstalowali specjalne rękawy sorpcyjne w strategicznych punktach rzeki, aby zminimalizować oddziaływanie nieznanej substancji na środowisko naturalne. Próbki wody zostały pobrane przez pracownika WIOŚ w celu szczegółowego zbadania. Nadzór nad miejscem zdarzenia jest stale prowadzony przez strażaków, którzy monitorują sytuację i kontrolują skuteczność podjętych działań.