Problem żebrzących osób w Śródmieściu Rybnika

Jedna z czytelniczek rybnickiego portalu podzieliła się obserwacją dotyczącą żebrzących osób, które często pojawiają się w centrum Rybnika. Wyraziła swoje zaniepokojenie, szczególnie widząc młodych, zdolnych do pracy ludzi znajdujących się w tak trudnej sytuacji. Zauważyła również, iż osoby te reagują agresywnie, gdy nie otrzymują wsparcia finansowego od przechodniów.

Redakcja portalu postanowiła zbadać sprawę dokładniej i skierowała swoje pytania do Straży Miejskiej w Rybniku. Informacje uzyskane od służb miejskich potwierdzają, iż problem żebractwa jest długotrwały i kompleksowy. Wielu z tych ludzi jest faktycznie bezdomnych i niestety, pomimo dostępnej pomocy, nie są skłonni jej przyjąć. Co więcej, choć strażnicy miejscy bądź policja mogą interweniować w przypadku aktów agresji, stwierdzono, że osoby te rzadko przejawiają takie zachowania.

Dodatkowo, dane zgromadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku pokazują, że liczba osób bezdomnych w mieście nie zwiększyła się znacząco w ciągu ostatniego roku. Porównując dane z dwóch kolejnych lat – od stycznia do sierpnia 2022 roku zidentyfikowano 355 bezdomnych, natomiast w tym samym okresie 2023 roku – 357 osób.

Podsumowując, zarówno dane straży miejskiej jak i ośrodka pomocy społecznej dowodzą, że liczba osób bezdomnych w Rybniku na przestrzeni ostatniego roku utrzymuje się na podobnym poziomie.