Początek roku szkolnego 2023/2024. Wielka popularność Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku i długie plany lekcji

Rok szkolny 2023/2024 został już zapoczątkowany, a większość placówek edukacyjnych przedstawiła swoje plany zajęć. Niemniej jednak, niektóre szkoły wciąż operują tymczasowymi harmonogramami. Zawsze tematem przyciągającym najwięcej emocji jest układ lekcji, który stanowi znaczne wyzwanie w szkołach z liczną grupą uczniów i stosunkowo niewielką kadrą nauczycielską.

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, popularnie znany jako Tygiel, jest jedną z takich placówek. W tej szkole rozpoczęło naukę aż 17 nowych klas pierwszych. Powrót uczniów do budynku szkolnego zainicjował ich spotkanie z nowym planem zajęć, który okazał się być trudny do zaakceptowania przez niektóre osoby – zajęcia na niektórych lekcjach kończą się nawet po godzinie 20:00, co było dużym zaskoczeniem dla wielu uczniów.

Dyrektor ZST, Piotr Tokarz, podkreśla jednak, że konieczność prowadzenia zajęć od rana do późnego wieczora nie jest czymś nieznanym dla szkoły. Dodaje także, że wszystko zostało zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować obciążenie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Mimo to zdarzają się przypadki, jak klasa pierwsza technik elektryk, które kończą naukę we wtorek o godzinie 20:20, a kolejne zajęcia rozpoczynają już następnego dnia o godzinie 8:55.

Długotrwałe plany lekcji w ZST w Rybniku są konsekwencją ogromnej liczby uczniów zapisanych do szkoły. W bieżącym roku akademickim szkoła przyjęła podwójne roczniki, co niemalże podwoiło liczbę osób rozpoczynających naukę w szkołach ponadpodstawowych. Ponadto dyrekcja szkoły stawiała na pozyskanie najlepszej kadry nauczycielskiej, co obejmowało również specjalistów z różnych przedmiotów branżowych.

Po raz pierwszy od wielu lat ZST w Rybniku otworzyło nowy kierunek – technik górnictwa. W tym samym czasie uruchomione zostało również Branżowe Centrum Umiejętności.