Świnoujście, Chorzów i Rybnik – miasta z najbardziej harmonijną przestrzenią życiową

W kontekście miejskiego stylu życia, kluczowe jest dbanie o ograniczenie form zagospodarowania terenu, które są źródłem problemów takich jak hałas, zanieczyszczenia, wysokie temperatury, nadmierna liczba ludzi oraz rozbudowany transport.

Według Indeksu Zdrowych Miast opracowanego przez specjalistów z SGH, Fundacji GAP oraz Grupy Lux Med, to właśnie Świnoujście, Chorzów i Rybnik są przykładem miejscowości oferujących swoim mieszkańcom najbardziej zrównoważoną przestrzeń do życia. Badanie dotyczyło 66 miast posiadających prawa powiatu.

W ramach analizy przestrzeni miejskiej badacze uwzględnili różne aspekty, takie jak długość dróg rowerowych na 100 km² powierzchni miasta, udział zieleni osiedlowej i parków w całkowitej przestrzeni miejskiej oraz wydatki przeznaczane przez gminy na utrzymanie tych obszarów zieleni. Indeks oceny zdrowia miast obejmował również takie obszary jak stan zdrowia ludności, dostępność usług komunalnych i społecznych, poziom edukacji, jakość mieszkań, stan środowiska naturalnego czy rozwinięcie infrastruktury.