Założenie Branżowego Centrum Umiejętności w Rybniku

Rybnik stanie się miejscem powstania Branżowego Centrum Umiejętności zorientowanego na górnictwo i przeróbkę węgla kamiennego. Głównym celem tego projektu jest zapewnienie odpowiednio przygotowanych kadr do pracy w tych sektorach nowoczesnej gospodarki. Utworzenie takiego centrum na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku zostało ogłoszone w poniedziałek, 21 sierpnia, przez senatora Wojciecha Piechę oraz radnych z Rybnika.

Piecha podkreślił, że suma 11 milionów złotych, która zostanie przeznaczona na to przedsięwzięcie, znacząco przyczyni się do rozwoju edukacji zawodowej w tym mieście. Zauważył również, że choć do 2015 roku edukacja zawodowa była często pomijana, obecnie podejmuje się działania mające na celu jej odbudowę. Dodał, że jest to niezbędne, ponieważ przemysł w Polsce zatrudnia obecnie ponad 4 mln pracowników. W tym kontekście zaznaczył, że rząd planuje wydać na edukację około 64 mld złotych w bieżącym roku.

Radny Andrzej Sączek, który aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do realizacji tego projektu przez ostatnie dwa lata, wyraził swoje zadowolenie z utworzenia centrum. Podkreślił również, jak ważne jest dla przemysłu górniczego wsparcie w postaci takiej placówki.

W początkowej fazie działalności, Branżowe Centrum Umiejętności będzie skupiało swoje wysiłki na szkoleniu pracowników dla potrzeb przemysłu górniczego. Planuje się jednak, że w przyszłości placówka ta będzie również obsługiwać inne sektory przemysłu.