Proces oceny projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Rybniku

Zakończono właśnie etap oceny formalnej i merytorycznej projektów lokalnych oraz ogólnomiejskich, które zostały zaproponowane do realizacji w nadchodzącym roku, w ramach Budżetu Obywatelskiego w Rybniku. W sumie, 13 wniosków nie przeszło tej oceny pomyślnie – albo nie spełniły one wymogów formalnych, albo pracownicy Urzędu Miasta, którzy je analizowali, uznali, że nie są one zgodne z planami rozwoju miasta.

Wśród negatywnie ocenionych propozycji znalazł się między innymi plan nasadzenia setek drzew na terenie rybnickich dzielnic. Projekt ten został skrytykowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej, który stwierdził, że koszt realizacji tego pomysłu był oceniony na ponad 700 tysięcy złotych. Zdaniem Zarządu, konieczność użycia specjalistycznego sprzętu do posadzenia takiej ilości dużych drzew znacznie podniesie koszty. Ponadto, pomysł budowy inteligentnych przejść dla pieszych na obrzeżach miasta również okazał się być sprzeczny z miejskimi planami.

Niestety, z listy projektów, które trafią pod głosowanie mieszkańców, usunięto także propozycję poprawienia oświetlenia w dzielnicy Boguszowice Stare oraz projekt dotyczący modernizacji i termomodernizacji budynku klubowego na stadionie miniżużlowym w Chwałowicach. W tym ostatnim przypadku, wniosek złożyła osoba niebędąca mieszkańcem wspomnianej dzielnicy. Dodatkowo, według wstępnych szacunków urzędników, koszt modernizacji chodnika przy ulicy Żołędziowej będzie znacznie wyższy niż planowano – co również skutkowało negatywną oceną tego projektu.

Agnieszka Skupień, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Rybniku, przekazała informacje o możliwości skorygowania swojego projektu w ciągu pięciu dni roboczych od daty ogłoszenia wyników oceny – dotyczy to zmiany lokalizacji projektu lub jego połączenia z innym projektem.