Zarząd województwa Śląskiego zaakceptował nowy program budowy infrastruktury drogowej WID 2021+

Zarząd Województwa Śląskiego zaakceptował program WID 2021+, który uwzględnia zadania, które mają być wykonane na wojewódzkich drogach. Mają one być współfinansowane przez miasta, gminy oraz powiaty. Uruchomiono także już nabór. Projekt obejmuje powstanie nowych chodników, ciągów pieszo-rowerowych, skrzyżowań, zatok autobusowych oraz sygnalizacji świetlnych. Program również może uwzględnić remont drogi, gdy okaże się niezbędny przykładowo dla realizacji chodnika, oraz różnego typu przebudowania. Zgłoszeń do programu mogą dokonywać gminy i powiaty.

Zasady finansowania WID 2021+

Fundusze na realizowanie zadań  program WID 2021+ będą pochodzić ze środków własnych Województwa Śląskiego, chroni je również województwo w ramach Wieloletnich Prognoz Finansowych. Inwestorem zadań na wojewódzkich drogach ma być gmina bądź powiat, którym województwo zleci zadanie do kierowania na podstawie wykonanej umowy. Województwo zastrzega informację o braku posiadania prze gminę lub powiat odpowiedniego zaplecza technicznego do przeprowadzenia prac, może ono zostać zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Składanie wniosków na WID 2021+

We wniosku powinna znajdować się informacja na temat zakresu rzeczowego zadania, czyli dokładnej lokalizacji, w przypadku chodnika bądź ciągu pieszo-rowerowego opis miejsca początkowego i końcowego wspólnie z długością odcinka, informację ze wstępnego rozeznania spraw powiązanych z własnością nieruchomości przewidzianych do zajęcia pod inwestycję i wstępne określenie trybu uzyskania zgody na realizację inwestycji (ZRID czy pozwolenie na budowę), mapę sytuacyjno-poglądową obrazującą lokalizację zadania, prognozowane koszty brutto dla projektu, planowany okres jego realizacji, prognozowane koszty brutto dla robót budowlanych, wraz z planowanym podziałem kosztów na lata, oświadczenia tj. o zamiarze zabezpieczenia w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, o podjęciu się prowadzenia zadania lub w przypadku zadań o znacznym stopniu złożoności, oświadczenie, że nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania.

Winda budowlana renomowanej marki Geda. Sprawdź wyjątkową ofertę na geda24.pl.