Rybnik otrzymał dofinansowanie na 2 miliony złotych 

Miasto otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na kwotę 4 080 233,38 zł przeznaczoną na inwestycje w Niedobczycach i Kłokocinie. Miasto wygrało konkurs. 

Inwestycje z dofinansowania

 Pierwszą z inwestycji jest „Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku”, która obejmuje pracę przebudowy placu wykonaną w 2020 r. a także planowaną na 2021 r. rozbudowę niepraktycznej koncertowej muszli (amfiteatru) wspólnie z zagospodarowaniem terenu wokoło obiektu. Cały koszt przedsięwzięcia ma wynieść 3 190 351,12 zł. 

Dofinansowanie uzyskała również Szkoła Podstawowa nr 19 w dzielnicy Kłokocin, która w latach 2020-2021 przechodziła kompleksową termomodernizację. Inwestycja uwzględniała wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, dachu, modernizację instalacji c.o. we wszystkich częściach szkoły, a także budowę systemu mechanicznej wentylacji dla sali gimnastycznej. Koszt całej inwestycji wyniósł 1 863 749,71 zł, z czego 1 088 144,36 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałość to wkład budżetu Miasta Rybnika: 775 605,35 zł.

Cel i  realizacja dofinansowania

Inwestycja remontu Szkoły Podstawowej nr 19 w dzielnicy Kłokocin ma na celu zmniejszenie ilości energii cieplnej, która jest wykorzystywana do ogrzewania całego budynku, a także bezpośrednio powiązane z tym zmniejszenie emisji pyłu PM10 oraz gazów cieplarnianych, które powstają w trakcie użytkowania węglowego kotła. Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie rocznej energii końcowej na poziomie 1 995,87 GJ, co przekłada się na minimalizację emisji pyłu PM10 w wysokości 283,10 kg rocznie i redukcję transmisji gazów cieplarnianych na poziomie powyżej 187 ton równoważnika CO2 rocznie. Dofinansowanie na termomodernizację udzielono w ramach konkursu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT”. Szkoła równie pozyskała ogrzewanie oparte o pompę ciepła zasilaną gazem ziemnym  dofinansowania ze środków UE w ramach innego konkursu dofinansowującego odnawialne źródła energii.