Ciężkie wybory na horyzoncie dla sektora górnictwa: Opinia związkowców na temat przesunięć w spółkach węglowych

Pytanie o przyszłość górnictwa oraz jego wyzwania stojące przed Leszkiem Pietraszkiem, świeżo mianowanym prezesem PGG, jest na ustach wszystkich. Czy to właśnie on jest odpowiednim kandydatem do kierowania losami tego stanowiska? Kto powinien stać na czele spółek węglowych, aby unikać powtarzających się pomyłek i zaniedbań, a także poprawić kondycję polskich kopalń? Jakie perspektywy rysują się dla nadchodzącej współpracy między sektorem górnictwa a resortem przemysłu? Podjęliśmy rozmowy z reprezentantami społeczeństwa w tych sprawach: Bogusławem Ziętkiem i Rafałem Jedwabnym.

Przypomnijmy sobie, że ostatni piątek (8 marca) był ważnym dniem. W budynku przy ulicy Powstańców 30 w Katowicach – siedzibie zarówno Polskiej Grupy Górniczej (PGG), jak i Ministerstwa Przemysłu – odbyło się długo zapowiadane spotkanie pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych spółki a Marzeną Czarnecką, ministrem resortu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo, podczas spotkania poruszono wiele „istotnych tematów dotyczących Polskiej Grupy Górniczej”.