Wprowadzenie programu "Aktywna Szkoła" przez MSiT: 335 milionów złotych na sportowe udogodnienia i sprzęt

Podkreślając znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia i dobrego samopoczucia młodych ludzi, Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) uruchamia inicjatywę „Aktywna Szkoła”. Ta innowacyjna propozycja to szansa na poprawę kondycji fizycznej uczniów, ich rodzin i całego otoczenia lokalnego. Dysponując budżetem w kwocie 335 milionów złotych, program ma na celu poprawę dostępności do obiektów sportowych znajdujących się przy szkołach, a także finansowanie nowych zestawów sprzętu sportowego. Jest to projekt, który ma potencjał do zmiany sportowej dynamiki w lokalnych środowiskach szkolnych.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym programem Ministerstwa Sportu i Turystyki – „Aktywna Szkoła”.
Przewidziano budżet na rok 2024 w wysokości 260 milionów złotych.
Szkoły mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 25 tysięcy złotych na zakup sprzętu sportowego.
Łączne fundusze przeznaczone na „Aktywną Szkołę” i sprzęt sportowy wynoszą 335 milionów złotych.

W ramach programu „Aktywna Szkoła”, rząd planuje skuteczne wykorzystanie obiektów sportowych przy szkołach. Dzieci, młodzież oraz ich rodziny będą miały okazję do bardziej aktywnego spędzania czasu wolnego, co jest niezbędne w obecnych czasach, gdy duża część dnia upływa nam na siedząco. Ten program nie tylko propaguje zdrowy styl życia, ale także służy integracji lokalnej społeczności poprzez wspólne aktywności fizyczne.

Program ten to wielka inwestycja, a fundusze na jej realizację są naprawdę znaczne. Z oficjalnego ogłoszenia Ministerstwa dowiadujemy się, że na rok 2024 przeznaczone zostało 260 milionów złotych na same działania w ramach programu „Aktywna Szkoła”, a dodatkowo 75 milionów złotych na zakup niezbędnego sprzętu sportowego. Pokazuje to, jak bardzo ważna jest promocja sportu i aktywności fizycznej wśród młodych ludzi.

Następnym etapem będzie wybór krajowego wykonawcy programu, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji szkół chętnych do udziału w programie. Te szkoły będą miały szansę otrzymać wsparcie finansowe do 25 tysięcy złotych na zakup nowego sprzętu sportowego, co zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości zajęć wychowania fizycznego.

Program „Aktywna Szkoła” to okazja dla naszych dzieci do zdrowego, szczęśliwego i pełnego energii rozwoju. Jest to inicjatywa z potencjałem do inspiracji młodego pokolenia do regularnej aktywności fizycznej – inwestycji w ich przyszłość. Zachęcamy szkoły i rodziny do skorzystania z tej możliwości i dołączenia do troski o zdrowie naszych dzieci.