Zamknięcie ulicy Sportowej w Rybniku-Niewiadomiu: nowa trasa do PSZOK przez ul. Morcinka

Od 1 marca br., mieszkańcy Rybnika-Niewiadomia muszą zmierzyć się z nową organizacją ruchu drogowego, wynikającą z zamknięcia ulicy Sportowej. Ta zmiana wymaga od nich skorzystania z objazdów, aby dotrzeć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W celu ułatwienia poruszania się po nowych trasach przedstawiamy najistotniejsze informacje.

Zarówno miejscowi mieszkańcy, jak i inni użytkownicy szlaku drogowego, korzystający ze stacji PSZOK, powinni być świadomi, że ulica Sportowa jest obecnie nieprzejezdna. W wyniku tej zmiany, jedynym możliwym dojazdem do stacji PSZOK jest teraz ulica Morcinka.

Pragniemy podkreślić, że ta nowa trasa dojazdu jest szczególnie istotna dla osób często używających wcześniej ulic Sportowej-Raciborskiej. Zalecamy tym osobom skierowanie swoich pojazdów na ulicę Morcinka, która teraz pełni funkcję głównej arterii transportowej prowadzącej do PSZOK.

Zmiana ta była konieczna ze względu na zamknięcie ulicy Sportowej, co miało na celu ułatwienie dostępu do PSZOK i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Mimo początkowych niedogodności, proponowany objazd został starannie zaplanowany, aby jak najmniej wpłynąć na codzienność mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich do zachowania ostrożności i cierpliwości podczas przystosowywania się do tymczasowej organizacji ruchu. Jesteśmy przekonani, że dzięki zrozumieniu i współdziałaniu wszystkich, okres ten zostanie przetrwany z jak najmniejszym dyskomfortem.