Rybnik rozszerza horyzonty dzięki nowemu inwestorowi – CADesigner Engineering

W Rybniku pojawiła się nowa firma inwestycyjna, która planuje rozwijać swoje przedsięwzięcia w tym mieście. Inwestorem tym jest CADesigner Engineering Sp. z o.o., specjalizująca się w automatyce i robotyce. W ramach swojej działalności, firma nabyła posiadłość przy ul. Ekonomicznej, za kwotę przekraczającą 2,6 mln zł.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w grudniu 2023 roku, a jego zwycięzcą okazała się właśnie firma CADesigner Engineering Sp. z o.o. Nabytym terenem, o powierzchni 2,5 ha, ma zajmować nowo budowany zakład. Agnieszka Skupień, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Rybniku, podkreśliła, że etap projektowy inwestycji został zakończony, a wniosek o zezwolenie na budowę już został złożony przez inwestora. Prace przygotowawcze na działce przy ul. Ekonomicznej już się rozpoczęły, a całość inwestycji ma być ukończona do końca 2025 roku.

Dwie nieruchomości o łącznej powierzchni prawie 25 000 m2 zostały sprzedane. Cena początkowa, ustalana na podstawie operatu szacunkowego, wynosiła 2 470 000,00 zł netto, a ogłoszono ją 23 czerwca 2023 roku. W wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się w kooperacji z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. 23 listopada 2023 roku, ostateczna cena sprzedaży osiągnęła wartość 2 626 000,00 zł netto (plus podatek VAT). Należy dodać, że inwestor pokrył także koszt ustanowienia służebności przejazdu obciążającej miejskie działki – wyniósł on 29 000,00 zł netto – takie informacje uzyskaliśmy od przedstawicieli magistratu.