Rybnik ponownie bierze udział w prestiżowym konkursie Innowacji w Polityce, stając się finalistą w trzech kategoriach

Rybnik, miasto zasłużenie przodujące w Europie pod względem innowacyjności, po raz kolejny znajduje się wśród liderów prestiżowego konkursu Innowacji w Polityce. Miasto to nie tylko nadąża za dynamicznie zmieniającymi się potrzebami społeczności, ale również wyznacza trendy na przyszłość. To progresywne podejście do zarządzania miastem przyciągnęło uwagę międzynarodowej sceny – Rybnik jest finalistą konkursu w trzech kategoriach.

Konkurs Innowacji w Polityce, organizowany przez Instytut Innowacji w Polityce, docenił działania Rybnika na rzecz ochrony środowiska, edukacji i demokracji lokalnej. Wyróżnienia te są wynikiem intensywnej pracy miasta w tych dziedzinach. Monika Kubisz z Wydziału Rozwoju podkreśla, że kampania informacyjna „Gańba!”, promowanie edukacji zero waste oraz wprowadzenie budżetu partycypacyjnego Młodzieżowej Rady Miasta zwróciły uwagę jury.

Prezydent miasta, Piotr Kuczera, wyraził zadowolenie z nominacji, podkreślając wagę podejmowanych przez miasto działań – ochrony klimatu, niemarnowania jedzenia i promowania partycypacji społecznej. Podkreślił on, że to właściwe kierunki dla nowoczesnego i otwartego samorządu. Wyraził również nadzieję na powtórzenie sukcesu z poprzedniego roku, kiedy to Rybnik zdobył co najmniej jedną nagrodę.

Choć Rybnik konkurował z innymi europejskimi metropoliami o tytuł najbardziej innowacyjnego miasta, mieszkańcy z niecierpliwością czekają na ogłoszenie wyników. Finalna decyzja zapadnie podczas gali finałowej konkursu, która odbędzie się 2 maja w Barcelonie. Czy Rybnik ponownie zostanie uznany za model dla innowacji w polityce? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem.