Plan stworzenia Parku Kulturowego na terenie Starego Rybnika nabiera realnych kształtów

Na celowniku ustawodawców jest koncepcja uchwały dotyczącej utworzenia parku kulturowego. Jak należy przypomnieć, ideą takiego działania jest wypracowanie zestawu reguł i norm, które będą regulować funkcjonowanie przestrzeni publicznej. Ewentualne restrykcje oraz zakazy, które mogą wyniknąć z tego projektu, muszą mieć solidne podstawy w kontekście ochrony krajobrazu kulturowego. Jednocześnie, muszą one uwzględnić prawa tych, którzy prowadzą na tym obszarze działalność gospodarczą. Przyjrzyjmy się bliżej tematyce projektu uchwały.

Zakładany park kulturowy ma powstać w centrum Starego Rybnika – temat ten był przez nas poruszany wielokrotnie. W ramach przygotowań do jego powstania przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię informacyjną. W swoich opiniach na temat planowanego parku udzielili się zarówno mieszkańcy jak i przedsiębiorcy znajdujący się w wyznaczonej strefie, która ma zostać przekształcona w park kulturowy. Urzędnicy podczas jednego ze spotkań zaprezentowali wnioski wynikłe z przeprowadzonych ankiet i rozmów z mieszkańcami, co również było przedmiotem naszych wcześniejszych publikacji.

Zebrane dane i informacje umożliwiły stworzenie projektu uchwały, który zgodnie z prawem musi zostać poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje rozpoczęły się 1 lutego i potrwają do 14 lutego. Następnie, podczas lutowej sesji Rady Miasta, radni Rybnika będą głosować nad przyjęciem uchwały.