Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Miasta Rybnika zaplanowane na 7 maja

Dnia 7 maja, we wtorek, o godzinie 10.00, w siedzibie rybnickiego magistratu ma miejsce inauguracja najnowszych obrad Rady Miasta Rybnika. Podczas tego pierwszego zebrań nowo wybranych radnych, Prezydent miasta oraz wybrani Radni, których kadencja obejmuje lata 2024-2029, złożą publicznie swoje ślubowanie.

Obrady urzędników miasta Rybnika będzie można śledzić na bieżąco za pośrednictwem transmisji online, udostępnianej na kanał RADNI TV.

Projekty uchwał, które będą omawiane podczas sesji, są udostępnione do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Planowane punkty porządku dziennego spotkania obejmują: otwarcie sesji przez Radnego Seniora – Jerzego Lazara; wręczenie certyfikatów o wyborze dla radnych; ślubowanie radnych; wręczenie certyfikatu o wyborze dla Prezydenta; ślubowanie Prezydenta; wybór Przewodniczącego Rady oraz formalne zamknięcie obrad.

Online transmisja z inauguracji rozpocznie się we wtorek 7 maja, dokładnie o godzinie 10.00.