Zmiana układu województw: czy Rybnik dołączy do nowego regionu razem z Opolem?

Zgodnie z raportem pt. „Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju” stworzonym przez dr Łukasza Zaborowskiego, eksperta Instytutu Sobieskiego ds. rozwoju regionalnego i polityki przestrzennej, istnieje możliwość, że Rybnik zostanie włączony do granic nowo powstałego województwa razem z Opolem. W dwóch alternatywnych scenariuszach przedstawionych w raporcie widnieje opcja takiego połączenia. Czytelnik może zastanawiać się, jak wyglądałaby mapa Polski pod względem administracyjnym, jeśli by te propozycje zyskały poparcie.

Na samym początku raportu dr Zaborowski wyjaśnia, że obecny podział administracyjny kraju na województwa, który jest obowiązujący od roku 1999, nie wynika z żadnej spójnej koncepcji. Wręcz przeciwnie, jest on przypadkowym tworem.

Obecna struktura powstała poprzez rozszerzenie modelu tzw. „dużych” województw o kilka „średnich”. Ten proces był często kształtowany za sprawą tajemniczych negocjacji politycznych, co skutkowało tym, że niektóre ośrodki regionalne utrzymały swoją samodzielność, podczas gdy inne ją straciły. W wyniku tych zmian, Kielce, Opole, Gorzów i Zielona Góra zachowały status miast wojewódzkich w „nowych” województwach. Z drugiej strony, Częstochowa, Kalisz, Koszalin, Radom i Tarnów utraciły ten tytuł, pomimo że ich znaczenie w sieci osadniczej kraju jest równie duże. Jak możemy przeczytać we wstępie do raportu, takie nierówne podejście budzi poczucie niesprawiedliwości w wielu pominiętych centrach regionalnych.