Tradycja i prestiż Szkoły Muzycznej w Rybniku

Rybnicka Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. i A. Szafranków przez lata swojego istnienia ugruntowała swoją pozycję jako instytucja kultury i edukacji artystycznej o ogólnokrajowym zasięgu.

Niezwykle zaangażowani nauczyciele, z niebywałą determinacją oraz poczuciem obowiązku wypełniania misji propagowania polskiej sztuki, sprawili, że uczelnia stworzyła wielu utalentowanych muzyków, niezależnie od czasów, w których funkcjonowała – od czasów pokoju, poprzez okres wojny czy stanu wojennego, aż po epokę transformacji ustrojowej oraz nadejście upragnionej swobody w demokratycznym kraju Zjednoczonej Europy.

Wśród absolwentów szkoły są tacy znakomici artyści jak kompozytor Henryk Mikołaj Górecki, pianista Piotr Paleczny oraz jazzman Adam Makowicz. Wszyscy oni zasłużyli na międzynarodowe uznanie i stali się wybitnymi przedstawicielami kultury polskiej na arenie międzynarodowej. Zawsze z wdzięcznością wspominają rolę Szkoły Szafranków w kształtowaniu ich artystycznej drogi, do której z radością powracają – mówi Romana Kuczera, Dyrektorka tej prestiżowej uczelni.