Celebracja 90. rocznicy istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku

Teatr Ziemi Rybickiej stał się 11 października miejscem niezwykłego wydarzenia muzycznego. To właśnie tam zorganizowano koncert symfoniczny, który miał na celu uczczenie 90-lecia istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Karola i Antoniego Szafranków zlokalizowanej w Rybniku.

Szkoła ta, będąca ważnym elementem rybnickiego krajobrazu kulturowego, ma za sobą długą i pełną sukcesów historię. Zyskała ona uznania na całą skalę narodową jako ośrodek kultury i artystycznej edukacji. Szkoła Muzyczna w Rybniku to jednak nie tylko miejsce, gdzie młodzi ludzie zdobywają wiedzę i rozwijają swoje muzyczne umiejętności. To przede wszystkim integralna część historii tego miasta.

Tym razem, okoliczność świętowania 90-lecia jej istnienia uczczono poprzez spektakularny koncert symfoniczny. Wydarzenie to rozpoczęło się od występu światowej klasy jazzowego pianisty Adama Makowicza, który jest również honorowym obywatelem Rybnika. Artysta ten wystąpił wspólnie z orkiestrą symfoniczną Szkoły Szafranków, której dyrygentem jest znakomity Sławomir Chrzanowski. Przed samym koncertem, Szkoła Jubilatka została wyróżniona przez liczne podziękowania, gratulacje oraz szczególne odznaczenia.