Analiza Urzędu Skarbowego w Rybniku: budowlana spółka zalegała z zaliczkami CIT

Urząd Skarbowy w Rybniku przystąpił do badania operacji prowadzonych przez firmę budowlaną, która nie dokonywała odpowiednich płatności zaliczek CIT. To doprowadziło do decyzji o przeprowadzeniu kontroli podatkowej. Te kontrole mają charakter natychmiastowy i są wyjątkowo efektywne. Rezultatem aktywności kontrolnej okazało się, że spółka z Rybnika uregulowała swoje zobowiązania, wpłacając do budżetu państwa prawie 380 tysięcy złotych tytułem zaległych zaliczek CIT.

Służby urzędowe Urzędu Skarbowego w Rybniku skierowały swoje działania analityczne na pewną grupę przedsiębiorstw, które nie były punktualne w realizacji bieżących płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, czyli tzw. CIT.

W trakcie analizy ujawniono, że wśród tych jednostek gospodarczych jedna firma działająca w branży budowlanej wykazała duży obrót VAT-owski, pomimo tego nie opłaciła wymaganych kwot zaliczek na CIT. Ta sytuacja przyciągnęła uwagę pracowników urzędowych.

– W rezultacie podjętych działań kontrolnych funkcjonariusze urzędu skarbowego poinformowali spółkę o obowiązku zapłaty ponad 380 tys. zł tytułem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka uregulowała swoje zobowiązania – informuje Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że w toku roku podatkowego podatnicy i płatnicy nie muszą składać standardowych deklaracji podatkowych. Niemniej jednak, są oni zobligowani do regularnego dokonywania płatności zaliczek na podatek dochodowy. Wielkość tych zaliczek jest determinowana na podstawie rozmiaru obliczanego zgodnie z ogólnymi wytycznymi rachunku podatkowego i stopniowo rośnie od początku każdego roku podatkowego.

– Zasady mówią, że te zaliczki powinny być wpłacane co miesiąc. Jednakże małe firmy oraz nowo otwarte przedsiębiorstwa mają możliwość płacenia zaliczek kwartalnie – wyjaśnia Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.