Inwestycja drogowa z klasy regionalnej w Rybniku nabiera tempa

Jednym z priorytetowych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Rybnika jest budowa odcinka dróg regionalnych Racibórz-Pszczyna. Faza początkowa tego projektu, która obejmowała realizację 10-kilometrowego fragmentu trasy, została zakończona ponad trzy lata temu. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie prac nad budową pozostałego, 4-kilometrowego odcinka. Elementami szczegółowymi tej inwestycji są między innymi konstrukcja węzła bezkolizyjnego na skrzyżowaniu z ulicą Grota-Roweckiego oraz budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicą Sportową.

Nie bez powodu pierwsza część projektu Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna jest uważana za sukces przez władze Rybnika. Zakończona jeszcze przed nadejściem pandemii, kosztowała około 475 milionów złotych, z czego blisko 290 milionów złotych stanowiły środki unijne. Dzięki temu mieszkańcy mogli korzystać z ponad 10-kilometrowego odcinka drogi od granicy z Żorami aż do ulicy Wodzisławskiej. Planowane jest również uzupełnienie brakującego segmentu drogi o długości 4 kilometrów, który połączy ulicę Wodzisławską z ulicą Sportową.

Rozpoczęto już prace przygotowawcze do budowy pozostałego fragmentu Drogi Regionalnej. Do końca sierpnia planowane jest wyburzenie 9 budynków mieszkalnych i 14 obiektów towarzyszących, takich jak garaże czy budynki gospodarcze.

Obecnie trwa procedura uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie badań archeologicznych. Gdy wykonawca uzyska odpowiednie pozwolenie, oprócz badań archeologicznych rozpoczną się także prace ziemne oraz karczowanie terenów leśnych. Ten moment będzie symbolicznym „wbiciem pierwszej łopaty” i oficjalnym rozpoczęciem budowy drogi.