Policja w Rybniku zapowiada ogólnopolską akcję związana z kontrolą prędkości na drogach

Zgodnie z najnowszymi informacjami, Policja w Rybniku planuje przeprowadzić akcję na skalę całego kraju, której głównym celem jest monitorowanie prędkości pojazdów na drogach. Kierowcy powinni być przygotowani na intensywne kontrole, które ruszą 19 kwietnia i będą prowadzone zarówno w sposób statyczny, jak i dynamiczny, z naciskiem na te obszary, które są często miejscem wypadków związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości.

Szeroko zakrojona inicjatywa pod nazwą „Prędkość” jest koordynowanym działaniem organizacji ROADPOL. Jednym z jej głównych celów jest intensyfikacja kontroli prędkości, zwłaszcza w miejscach szczególnie newralgicznych. W działania zaangażowane zostaną również grupy SPEED policyjne, które specjalizują się w eliminacji ryzykownych zachowań na drogach.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów dotyczących prędkości, szczególnie w miejscach o zwiększonym ryzyku. W ramach tej międzynarodowej akcji, funkcjonariusze będą korzystać z różnorodnych metod pomiaru prędkości w celu skutecznej egzekwowania przestrzegania przepisów drogowych.

Statystyki są nieubłagane – nierespektowanie ograniczeń prędkości jest jednym z głównych powodów wypadków, które kończą się śmiercią. Dlatego policja apeluje o szczególną rozwagę, zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych i skrzyżowań, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.