Planowane nowe postępowanie przetargowe na usługi związane z odpadami w Rybniku – czy korzystać z gminnej usługi?

Miasto Rybnik szykuje się do rozpoczęcia nowego postępowania przetargowego, które ma na celu obsługę, transport i prawidłowe zarządzanie odpadami komunalnymi. Postępowanie skierowane jest do właścicieli nieruchomości na terenie Rybnika, które nie są zamieszkałe, ale generują tego typu odpady. Umowa ma obowiązywać przez cały rok 2025, począwszy od 1 stycznia aż do 31 grudnia. Niemniej jednak, pojawia się pytanie – czy lepiej zostać w ramach gminnego systemu zarządzania odpadami czy też opuścić go?

Prywatne informacje uzyskane z rybnickiego ratusza sugerują, że miasto jest w pełni przygotowane do wprowadzenia nowego przetargu na usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Jest to adresowane do właścicieli nieruchomości na terenie miasta Rybnika, które chociaż nie są zamieszkane, to wciąż generują odpady. Przewiduje się, że umowa obejmie okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

W sytuacji, gdy nieruchomość jest już włączona do gminnego systemu gospodarowania odpadami lub znajduje się poza nim (z powodu indywidualnej umowy dotyczącej odbioru odpadów) i właściciel nie zamierza wprowadzać żadnych zmian w tym względzie, nie ma konieczności składania jakichkolwiek deklaracji – informuje komunikat.