Zamknięcie dróg w Niewiadomiu: Ulica Sportowa i Niewiadomska nieczynne przez wiele miesięcy

Od 1 marca mieszkańcy Niewiadomia muszą przygotować się na duże utrudnienia komunikacyjne. Dwa główne ciągi komunikacyjne – ulice Sportową i Niewiadomską – zostaną zamknięte z powodu prac remontowych. Przeprowadzane prace będą obejmować nie tylko wymianę nawierzchni, ale także budowę chodników i ścieżek rowerowych.

Prace budowlane zaplanowane na ulicy Sportowej rozpoczynają się już jutro, co oznacza duże kłopoty dla miejscowych mieszkańców oraz kierowców korzystających regularnie z tej trasy. W związku z tym konieczność omijania tych obszarów będzie wymagała znajomości alternatywnych tras. Warto zwrócić uwagę, że uciążliwość ta potrwa znacznie dłużej niż zwykle, gdyż planowane utrudnienia potrwają kilka miesięcy.

Z kolei prace remontowe na ulicy Niewiadomskiej będą prowadzone etapami przez około 9 miesięcy. Najpierw zamknięty zostanie odcinek od granicy miasta (od ulicy Szczerbickiej) do ulicy Staromiejskiej. Na zamkniętym odcinku drogi będzie możliwość dojazdu do posesji.

Zasugerowane objazdy to: dla ul. Raciborskiej – ul. Szczerbicka (Rydułtowy), ul. Frontowa, ul. Staromiejska, ul. Niewiadomska aż do ulicy Raciborskiej; dla ul. Niewiadomskiej – ul. Niewiadomska, ul. Staromiejska, ul. Frontowa, ul. Szczerbicka (Rydułtowy) i z powrotem do ulicy Niewiadomskiej.