Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego spotkał się z mieszkańcami gmin, przez które ma przebiegać linia 170

Maciej Lasek, oficjalny przedstawiciel rządu odpowiedzialny za Centralny Port Komunikacyjny (CPK), wskazał na potencjalne zakończenie audytu dotyczącego konstrukcji lotniska i kolei dużych prędkości do połowy 2024 roku. Spotkanie z samorządowcami oraz obywatelami, którzy mieszkają na terenach przewidywanych dla linii 170, miało miejsce 27 lutego w Katowicach.

Konferencja odbyła się w siedzibie Sejmu Śląskiego w Katowicach, gdzie omówiono kwestię planowanej linii szybkiej kolejki, czyli tzw. „szprychy” prowadzącej z CPK do granicy z Republiką Czeską. Maciej Lasek spotkał się tam zarówno z lokalnymi politykami, jak i z mieszkańcami, którzy od dłuższego czasu sprzeciwiają się budowie kolei dużych prędkości, która ma przejść przez Czerwionkę-Leszczyny.

Lasek poinformował, że audyt powinien zakończyć się do końca pierwszego półrocza 2024 roku i będzie obejmował ocenę propozycji dotyczących lotniska i kolei. Uczestnicy spotkania naciskali na wstrzymanie wszelkich działań związanych z planowanym projektem do momentu zakończenia audytu i podjęcia decyzji przez rząd.

Pełnomocnik rządu zaznaczył, że niektóre projekty mogą wymagać dłuższego czasu analizy, jeśli ich realizacja jest przewidziana dopiero po 2030 roku. Wyniki audytu mają później zostać przedstawione rządowi, który podejmie finalną decyzję odnośnie lotniska i linii kolejowych. W tym momencie już trwają działania wewnętrzne oraz postępowania przetargowe mające na celu wybór zewnętrznych auditorów.

Podkreślono także, że „dzisiaj nie ma takich inwestycji, które mogłyby być zrealizowane bez wpływu na lokalną społeczność”. Dlatego ważne jest prowadzenie otwartego dialogu i szukanie najbardziej optymalnych rozwiązań, szczególnie dla mieszkańców, dla których buduje się infrastrukturę – podkreślił Lasek.

Maciej Lasek uspokoił obywateli twierdząc, że jeśli wywłaszczenia okażą się niezbędne w przypadku realizacji niektórych wariantów kolei dużych prędkości, mieszkańcy otrzymają godne odszkodowania. Wszystko to ma zostać uregulowane za pomocą nowej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, która ma wprowadzić systemowe rozwiązania dla tego typu inwestycji.

Podczas spotkania samorządowcy apelowali o wstrzymanie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej dotyczącej linii 170 do czasu zakończenia audytu. Przedstawiciele CPK odpowiedzieli jednak, że wiązałoby się to z koniecznością zwrotu dofinansowania z Unii Europejskiej, które zostało pozyskane na cały ogólnopolski projekt.

Warto przypomnieć, że decyzję o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego rząd podjął w 2017 roku. Dla lokalizacji wybrano gminę Baranów. CPK to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Ustalono, że w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 ha zostanie wybudowany port lotniczy, który będzie mógł obsłużyć 40 milionów pasażerów rocznie w pierwszym etapie.