Odmłodzenie na stanowiskach kierowniczych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

W ramach odświeżenia struktury władzy w Lasach Państwowych, Robert Pabian, do niedawna pełniący rolę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, objął stanowisko Regionalnego Dyrektora tej instytucji w Katowicach. Zastąpił on Józefa Kubicę, który został odwołany z tej funkcji. Przed objęciem nowego stanowiska, Pabian przez wiele lat pracował na terenie podlegającym Strzelcom Opolskim.

Po nominacji na wyższe stanowisko, Robert Pabian zdecydował się wprowadzić zmiany wśród kadry kierowniczej jednostek leśnych podlegających jego dyrekcji. W miniony piątek, 9 lutego, podjął decyzję o odwołaniu nadleśniczych z kilku zarządów leśnych. Szefowie leśnictw w Rudach Raciborskich i Rybniku zostali odwołani ze swoich stanowisk. Konkretne osoby, które straciły swoje posady to Marcin Fischer z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, Wiesław Kucharski z Nadleśnictwa Rudziniec oraz Tomasz Olszewski z rybnickiego leśnictwa.

Na chwilę obecną nie jest jeszcze jasne, kto przejmie rolę nadleśniczego w Rybniku po odwołaniu Tomasza Olszewskiego. Biuro prasowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach nie podało więcej szczegółów na ten temat, ograniczając się jedynie do informacji o odwołaniach. Tomasz Olewski przed objęciem stanowiska nadleśniczego w Rybniku, przez blisko 20 lat pracował w Nadleśnictwie w Turawie. Wiemy natomiast, że to Grzegorz Adamczyk, doświadczony pracownik Nadleśnictwa Rybnik, przejął obowiązki po odwołanym Olszewskim.