PGE informuje o wejściu w decydujący etap budowy bloku gazowo-parowego Elektrowni Rybnik

Według najnowszych informacji przekazanych przez Polską Grupę Energetyczną, realizacja inwestycji związanej z budową bloku gazowo-parowego w Elektrowni Rybnik przeszła do krytycznej fazy. Obecnie są prowadzone zaawansowane prace projektowe i przygotowawcze, które mają na celu zastąpienie czterech węglowych bloków energetycznych, które obecnie są wyłączane. Bloki te mają łączną moc 900 MW.

Prace projektowe oraz przygotowawcze, które wiążą się z budową nowego bloku gazowo-parowego w Rybniku są obecnie realizowane przez PGE. Wspomniana grupa energetyczna od początku 2023 roku jest odpowiedzialna za inwestycję, która polega na budowie bloku gazowo-parowego o mocy brutto 882,9 MW oraz układu wyprowadzenia mocy. Na równi z tym GAZ-SYSTEM zajmuje się realizacją inwestycji, która obejmuje budowę przyłącza gazowego do sieci przesyłowej. To właśnie tędy popłynie gaz, który będzie zasilał nowy blok energetyczny w Rybniku.

W lutym 2023 roku podpisano umowę z konsorcjum składającym się z Polimex Mostostal i Siemens Energy. Umowa ta dotyczyła realizacji i serwisu bloku gazowo-parowego. Jej wartość wyniosła blisko 4 miliardy złotych netto. W ciągu kilku następnych miesięcy uzyskano decyzje środowiskowe dla bloku gazowo-parowego oraz dla układu wyprowadzenia mocy. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy na budowę układu wyprowadzenia mocy.

Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski, podkreśla, że nowy blok gazowo-parowy to nie tylko nowoczesna technologia. To przede wszystkim sposób na wzmocnienie krajowego bezpieczeństwa energetycznego w czasach transformacji. Nowy blok zastąpi cztery wyłączane z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW. Będzie on spełniał rygorystyczne normy środowiskowe, które wynikają z konkluzji BAT. Emisje pyłów i tlenków siarki zostaną zredukowane praktycznie do zera, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie rybnickim.

PGE informuje, że od momentu podpisania umowy na realizację bloku gazowo-parowego z wykonawcami, są prowadzone równolegle prace projektowe i przygotowawcze. Odbywają się one na terenie budowy i obejmują badania geotechniczne oraz realizację instalacji wodno-kanalizacyjnych. W 2023 roku podpisano również umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na przyłączenie bloku gazowo-parowego do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Złożono także wniosek o określenie warunków przyłączenia do gazowej sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM-u. Planowane oddanie nowej jednostki wytwórczej w Rybniku do eksploatacji przewidziane jest na grudzień 2026 roku.