Operacja "Bezpieczny Pieszy" przeprowadzona przez rybnicką policję: 114 ujawnionych wykroczeń

Policja z Rybnika dnia 5 grudnia zorganizowała operację „Bezpieczny Pieszy” – pierwszą tego typu akcję w bieżącym roku. Głównym celem tej inicjatywy było podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach dla wszystkich uczestników ruchu. Szczególnie narażeni na zagrożenia są piesi, dlatego też policjanci patrolowali najbardziej ruchliwe przejścia dla pieszych.

Akcja rozpoczęła się od wczesnych godzin porannych. W trakcie tej operacji, służby odpowiedzialne za egzekwowanie prawa zidentyfikowały łącznie 114 wykroczeń. Z tych naruszeń, 98 dotyczyło interakcji między kierowcami a pieszymi – aż 97 przypadków było wynikiem działań kierowców samochodów, natomiast jedno wykroczenie zostało popełnione przez pieszego.

Podczas akcji funkcjonariusze z rybnickiej drogówki kontrolowali zachowania kierowców w rejonach przeznaczonych do przejścia dla pieszych. Zwracali również uwagę na pieszych, monitorując czy korzystają poprawnie z przejść i czy poruszają się bezpiecznie na odcinkach dróg, gdzie brakuje wyznaczonych chodników.

Wśród najczęstszych wykroczeń popełnianych przez kierowców na szkodę pieszych wymienić można nieustępowanie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdów które zatrzymały się aby umożliwić pieszym bezpieczne przejście, czy przekraczanie dozwolonej prędkości w rejonach przeznaczonych dla pieszych. Piesi natomiast powinni pamiętać o konieczności przestrzegania przepisów, takich jak zakaz przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych czy unikanie używania telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, co może ograniczać ich uwagę.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów i zachowanie ostrożności – zwłaszcza w obliczu trudnych warunków atmosferycznych, takich jak mróz i śnieg. Zwracamy uwagę, że nawierzchnia dróg może być śliska, a droga hamowania pojazdów może być dłuższa niż zwykle. Bezpieczeństwo na drodze jest wspólnym celem wszystkich użytkowników dróg. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Prosimy pieszych o zachowanie świadomości, że samochody mogą potrzebować dłuższej drogi do zahamowania na śliskiej nawierzchni. Zanim wejdą na jezdnię, powinni upewnić się, że mogą to zrobić bezpiecznie. Należy pamiętać, że niezabezpieczony uczestnik ruchu powinien być świadomy potencjalnych konsekwencji lekceważenia błędów popełnianych przez kierowców. Szczególnie ważne jest, aby przypominać pieszym o zakazie korzystania z telefonu czy innego urządzenia elektronicznego podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, co może ograniczać ich widoczność.

Zwracamy również uwagę na fakt, że w obecnych warunkach atmosferycznych, szczególnie po zmroku, kierowcy mogą mieć ograniczoną widoczność. Dlatego piesi powinni zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejść dla pieszych. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem – ta zasada obowiązuje również na przejściach dla pieszych.

Apelujemy do kierowców, by zawsze zbliżali się do przejść dla pieszych z odpowiednią ostrożnością i zmniejszali prędkość w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszego. Kierowcy powinni dostosować prędkość do panujących warunków na drodze i zawsze ustępować pierwszeństwa pieszemu na przejściu. W okresie jesienno-zimowym konieczne jest zmniejszenie prędkości i zwiększenie odległości od pojazdu poprzedzającego.

Zachęcamy wszystkich uczestników ruchu drogowego do bezpiecznego korzystania z dróg i dostosowania swojego zachowania do trudnych warunków atmosferycznych, które obecnie panują na naszych drogach.