Bezpieczeństwo pieszych na drogach – jak skutecznie zapobiegać wypadkom?

Corocznie, na naszych drogach dochodzi do licznych incydentów z udziałem pieszych, które niestety nierzadko mają tragiczne skutki. Właściwe postępowanie i przestrzeganie prostych zasad może uchronić nas i nasze rodziny przed niebezpieczeństwem.

Pogarszające się warunki atmosferyczne, charakterystyczne dla okresu jesienno-zimowego, sprawiają, że ten czas jest wyjątkowo niebezpieczny dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zmienna pogoda, niska widoczność oraz śliska nawierzchnia dróg stanowią duże wyzwanie zarówno dla kierowców, jak i pieszych, którzy stają się mniej zauważalni.

Problemem staje się również korzystanie z telefonu komórkowego przez przechodniów podczas przejścia przez pasy dla pieszych. Przypominamy o artykule 14 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, który jasno określa zakazy i obowiązki pieszych na drodze. Niewłaściwe korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię często prowadzi do poważnych wypadków. Chwilowe odłożenie urządzenia może ocalić życie.

Nie zapominajmy, że piesi również mogą aktywnie przyczynić się do poprawy swojego bezpieczeństwa. Należy korzystać z chodników lub dróg dla pieszych, a w przypadku ich braku – z pobocza. W sytuacji konieczności poruszania się po jezdni, powinniśmy chodzić lewą stroną drogi, jak najbliżej krawędzi i ustępować miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Ważne jest również noszenie elementów odblaskowych, które zwiększają naszą widoczność na drodze.

Pieszy musi zawsze zachować ostrożność i rozwagę, szczególnie w konfrontacji z samochodem. Kiedy warunki atmosferyczne ograniczają widoczność, zwłaszcza po zmierzchu, należy wykazać się szczególną ostrożnością podczas przechodzenia przez jezdnię czy torowisko i korzystania z przejść dla pieszych.

Kierowcy powinni pamiętać o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności oraz zmniejszenia prędkości w pobliżu przejść dla pieszych. Powinni oni również dostosowywać prędkość do panujących warunków na drodze, zwłaszcza podczas jesienno-zimowego okresu, który wymaga zmniejszenia prędkości i zwiększenia odległości od innych pojazdów. Bezpieczeństwo na drogach powinniśmy dbać przez cały rok, nie tylko w okresie jesienno-zimowym.

Wspólnie dbajmy o nasze bezpieczeństwo! Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może przynieść tragiczne skutki. Każdy z nas ma wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach!