Zaproszenie do kooperacji miasta Rybnik i województwa śląskiego w kierowaniu Zabytkową Kopalnią Ignacy

Podczas nadchodzących obrad rady miejskiej, radni z Rybnika mają zamiar przedłożyć projekt uchwały intencyjnej. Dotyczyć ma ona współpracy z Województwem Śląskim w celu zarządzania Zabytkową Kopalnią Ignacy, która znajduje się na terenie Rybnika.

Ignacy to historyczna kopalnia Hoym, założona w 1792 roku, która obecnie jest uznawana za jedną z najstarszych polskich kopalń węgla kamiennego. W chwili obecnej posiada status instytucji kulturalnej.

Miasto Rybnik wystosowało oficjalne zapytanie do Marszałka Województwa Śląskiego na początku października tego roku. Dotyczyło ono dofinansowania operacyjnego funkcjonowania tej instytucji. W odpowiedzi otrzymało deklarację dotyczącą rozpoczęcia rozmów o zarządzaniu kopalnia jako instytucją kultury, będącą pod wspólnym nadzorem Samorządu Województwa Śląskiego i Miasta Rybnika. Planowany okres obowiązywania takiej umowy to 5 lat.

Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, podkreśla, że Zabytkowa Kopalnia Ignacy od wielu lat jest integralną częścią Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To dowodzi jej wyjątkowego znaczenia w kontekście przemysłowej historii nie tylko miasta, ale również całego regionu. Prezydent dodaje, że starania o dofinansowanie są uzasadnione ze względu na interregionalny charakter działalności kopalni. Instytucja ta pełni ważną rolę w dokumentowaniu przemysłowego dziedzictwa dla potrzeb turystyki kulturowej.

W 2021 roku rybnicka atrakcja stała się częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego ERIH – European Route of Industrial Heritage. Jest to największa w Europie sieć współpracy zabytków techniki dostosowanych do potrzeb turystyki i kultury. Na aktualnej liście znajduje się dziesięć zabytków z Polski, a Zabytkowa Kopalnia Ignacy jest jedynym zabytkiem techniki z subregionu zachodniego województwa śląskiego, który znalazł się na tej prestiżowej liście.

W 2022 roku teren po dawnej kopalni został laureatem głównej nagrody w konkursie prowadzonym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich. Nagrodzono go za Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną.