Zapoczątkowanie remontu ikonicznego Okrąglaka w Rybniku

W ciągu obecnego roku, Rybnik miał przyjemność zyskać nowe obiekty zabytkowe. Aż sześć miejskich konstrukcji zostało uwzględnionych i wpisanych do Rejestru Zabytków. Teraz rozpoczyna się renowacja jednego z tych obiektów, nazywanego Okrąglakiem, który jest nadzorowany przez Cech Rzemiosła oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku.

W maju podaliśmy informacje o nowych dodatkach do rybnickiego dziedzictwa kulturowego – Teatrze Ziemi Rybnickiej oraz znanym jako Okrąglak. Później, we wrześniu, do Rejestru Zabytków dodano jeszcze cztery inne obiekty: osiedle robotnicze w Chwałowicach, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach, budynek na Chrobrego oraz dawną willę rodziny Haase.

Dziś (18.12.2023), za pośrednictwem mediów społecznościowych, Urząd Miasta Rybnika poinformował o rozpoczęciu długo oczekiwanego remontu Okrąglaka. Obywatele wyrażają swoją satysfakcję w komentarzach, ponieważ budynek ten przypomina im o wielu miłych wspomnieniach związanych z eventami i wydarzeniami, które odbywały się tam przez lata.

„Okrąglak, jako zabytkowy budynek… jest doskonałym przykładem powojennej architektury modernistycznej. (…) Ze względu na obecny zły stan techniczny budynku, konieczne jest wykonanie prac konserwatorskich, które obejmują kompleksową rekonstrukcję ściany osłonowej rotundy oraz remont dachu wraz z latarnią. Dodatkowo wymagana jest renowacja elewacji parteru rotundy i łącznika. To pozwoli na utrzymanie zabytkowego obiektu w odpowiednim stanie oraz przywrócenie jego oryginalnego wyglądu.” – napisano w uzasadnieniu dotyczącym planowanej renowacji.

Prace konserwatorskie zostały zainicjowane dzięki uchwałom Rady Miasta Rybnika, przyjętym 15.06.2023 r. Na ten cel przyznano dotację z budżetu Miasta Rybnika na rok 2023 w wysokości 500 000 zł.