Audyty i niepewność przyszłości dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

Centralny Port Komunikacyjny (CPK), który jest głównym projektem infrastrukturalnym rządu PiS, spotyka się z wątpliwościami dotyczącymi realizacji na tak dużą skalę, kosztów oraz harmonogramu. Obecna większość w sejmie, składająca się z KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, podczas kampanii zapowiadała rezygnację z tej inwestycji. Aktualnie planują oni przeprowadzić wszechstronny audyt, który ma na celu ocenę dotychczasowych wydatków na CPK i wskazanie ewentualnej drogi do dalszego prowadzenia tego projektu.

Donald Tusk, w swoim exposé, obiecał transparentność decyzji dotyczących przyszłości CPK. W proces decyzyjny mają być zaangażowani niezależni eksperci. Jak zauważa Piotr Malepszak, ekspert ds. infrastruktury kolejowej, kluczowa jest rzetelna ocena ryzyka związanych z projektem CPK. Do tej pory problemem była brak przejrzystości, a ukryte elementy budzą wiele wątpliwości.

CPK to gigantyczne przedsięwzięcie planowane pomiędzy Warszawą a Łodzią, mające zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W pierwszym etapie, który ma zakończyć się w 2027 roku, przewiduje się uruchomienie nowego centralnego lotniska dla Polski w Baranowie pod Warszawą. Ma ono być w stanie obsłużyć około 40 milionów pasażerów rocznie. Następnie planuje się stopniową rozbudowę do około 65 milionów pasażerów rocznie do 2060 roku. Projekt obejmuje również budowę 12 nowych szybkich tras kolejowych – w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Cały hub komunikacyjny ma być otoczony tzw. Airport City, czyli kompleksem usługowym powiązanym z lotniskiem (hotele, biura, parkingi, centrum logistyczne itp.). Piotr Malepszak wyraził jednak swoje wątpliwości co do możliwości realizacji tak skomplikowanego projektu infrastrukturalnego. Według niego, brak jest konkretnych decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę czy gotowych projektów dokumentacji.

Przewiduje się, że audyt ujawni informacje, które dotąd były ukryte przed opinią publiczną. Będzie to dotyczyć m.in. rzeczywistych kosztów inwestycji oraz przewidywanego ruchu pasażerskiego i towarowego na nowych liniach kolejowych. Na podstawie tych informacji opinia publiczna będzie mogła ocenić, jak projekt CPK naprawdę wygląda.