Zieloną "sukienką" ozdobione centrum przesiadkowe zdobić będzie Rybnik

Centrum Przesiadkowe, będące integralnym składnikiem planów modernizacji placu Armii Krajowej w samym sercu Rybnika, nabiera kształtów. Kompleks ten ma służyć nie tylko jako funkcjonalne miejsce przesiadek, ale również stanowić estetyczny element architektury miejskiej.

Jury konkursu na urbanistyczną i architektoniczną koncepcję Centrum Przesiadkowego wyróżniło projekt za jego elegancję, spójność oraz ekonomiczne podejście do zagadnienia. Uzasadniając przyznanie pierwszej nagrody, podkreślono, że zastosowanie innowacyjnych rozwiązań architektonicznych poprawi wygląd miejsca oraz wzmocni jego charakterystyczną funkcję. Wszystko to pozytywnie wpłynie na uporządkowanie przestrzeni miejskiej.

Nagrodę zdobyła „eM4. Pracownia Architektury. Marcin Brataniec”. Firma ta nie tylko otrzymała 50 tys. zł nagrody, ale także prawo do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego wykonania projektu. Marcin Brataniec, autor zwycięskiego projektu, stworzył go wspólnie z Markiem Bystroniem i Aleksandrą Irzyk. Architekt podkreśla, że zaproponowana przez nich struktura pozwoli na oszczędności budżetowe oraz będzie ekologiczna.