Miasto Rybnik wyznacza nowy termin na ukończenie budowy hospicjum w Niedobczycach

Plany miasta Rybnik zakładają, że stacjonarne hospicjum, które ma powstać w dzielnicy Niedobczyce, będzie gotowe do roku 2025. W ramach tych założeń miasto właśnie ogłosiło kolejny przetarg na realizację tego projektu budowlanego. Czyżby to oznaczało, że ta długa historia nareszcie zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu?

Projekt budowy stacjonarnego hospicjum w Niedobczycach trwa już od dawna i można by go nazwać „neverending story”. Jednak miasto Rybnik nie poddaje się i właśnie opublikowało kolejne postępowanie przetargowe. Tym razem chodzi o zakończenie prac przy ulicy Barbórki.

Zamówienie obejmuje finalizację budowy obiektu hospicjum, której początki sięgają umowy z poprzednim wykonawcą. Ta jednak została przerwana, co skutkowało koniecznością rozpisania nowego przetargu. Ale to nie wszystko – zamówienie to nie tylko kończenie budynku, ale także kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół niego. Planowane jest między innymi stworzenie sieci zewnętrznych, drogi dojazdowej oraz wewnętrznej, miejsc parkingowych, chodników i ścieżek dla pieszych. Dodatkowo, przewiduje się również realizację towarzyszącej infrastruktury, elementów małej architektury oraz terenów zielonych.