Wędrówka ścieżkami historii, z naturą i wodą w tle – spacer studyjny po Paruszowcu-Piaski

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich na spacer studyjny pod hasłem „Rzeka i staw – oś zmieniającego się świata dzielnicy Paruszowiec-Piaski”. Przygotowaliśmy dla Was wyjątkową podróż, podczas której będziecie mogli podążać śladami historii, a także przyrodniczych atrakcji takich jak rzeki czy drzewa. Wyprawa rozpoczyna się w sobotę 9 grudnia, o godzinie 10:00. Miejsce startu to Tężnia na Paruszowcu. Przewodnikami podczas tego spaceru będą dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz i Aleksander Żukowski.

Kształtowanie się i rozwój Rybnika były mocno wpływane przez bieg okolicznych rzek. To właśnie przy brzegach Nacyny oraz wielu pobliskich stawów powstawały małe osady, które z upływem czasu przekształciły się w pełnoprawne miasto. Inną znaczącą rzeką była Ruda, która stała się osią gospodarczego rozwoju miasta. Wzdłuż jej brzegów zlokalizowane były młyny, a później kuźnice produkujące żelazo. Jedna z nich, Huta Silesia w Rybniku-Paruszowcu, działała nieprzerwanie od drugiej połowy XVIII wieku do przełomu XX i XXI wieku, wpływając znacząco na krajobraz okolic.

W grudniowym spacerze nad stawem Paruszowiec i rzeką Rudą chcemy zwrócić Waszą uwagę na skalę tych przemian. Spacer zaczynamy przy tężni nad stawem – miejscu najbliższym pierwotnej lokalizacji dawnej kuźnicy. Trasa będzie prowadzić częściowo wzdłuż brzegów stawu i kończyć się przy Klubie Mieszkańca na ulicy Przemysłowej 17, poprzednio poczta mieszcząca się w kompleksie paruszowieckich familoków. Podczas wyprawy przyjrzymy się również miejscowej roślinności oraz omówimy dawne zajęcia ludności zamieszkującej obszar wzdłuż rzeki i stawu.

Nasz spacer towarzyszy konsultacjom społecznym dotyczącym projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do roku 2030. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Miłośników Dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Konsultacje społeczne będą trwały od 8 listopada do 15 grudnia 2023 roku.