Wypracowanie podwyżek dla pracowników Kolei Śląskich przez związki zawodowe

Podstawowe zarobki pracowników Kolei Śląskich w 2024 roku zostaną podniesione o minimum 1000 zł brutto. Jest to kluczowy punkt porozumienia płacowego, które zostało podpisane w spółce dnia 27 listopada. Różne organizacje związkowe działające w firmie, w tym „Solidarność”, dość jednoznacznie dogadały się z pracodawcą, że podwyżka wynagrodzeń zostanie wprowadzona w dwóch transzach.

Pierwsza część wzrostu pensji, która wynosi 700 zł brutto, zostanie wypłacona pracownikom już w styczniu. Z kolei, w kwietniu, pensje indywidualnych pracowników będą podniesione o 10% w porównaniu do stanu z roku 2023. Mariusz Samek, lider „Solidarności” w Kolejach Śląskich, wyraził swoje zadowolenie ze skuteczności negocjacji. Przechodząc do rozmów, związki były zdeterminowane, aby podpisać porozumienie tylko w przypadku gdy pracodawca zaoferuje podwyżkę co najmniej 1000 zł. Ten cel udałoby się osiągnąć, a niektórzy pracownicy mogą nawet liczyć na wyższe podwyżki – np. 1200, 1300, czy nawet 1500 zł brutto.

Samek zauważa, że również w ubiegłym roku związkom udało się uzyskać znaczące podwyżki dla pracowników. Łącznie, pensje w firmie wzrosły o ponad 2 tys. zł przez ostatnie dwa lata. Mariusz Samek dodaje, że związki nieustannie dążą do poprawy warunków pracy, co ostatecznie przynosi rezultaty. Koleje Śląskie stają się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy, co przyciąga nowych potencjalnych pracowników. Aktualnie, firma zatrudnia ponad 1000 osób.