Zmiany w dostawach ciepła dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni ze strony Elektrowni Rybnik po roku 2030 – budzą niepokój radnych

Elektrownia Rybnik, której działalność nie obejmuje ogrzewanie całego miasta, planuje zakończyć dostawy ciepła dla mieszkańców dzielnicy Rybnicka Kuźnia. Tę informację otrzymali radni z Rybnika. Niektórzy z nich wyrażają głębokie zaniepokojenie, podczas gdy inni starają się uspokoić sytuację. Jednakże, jak zapowiada PGE GiEK, ciepło generowane przez elektrownię przestanie być dostarczane do Rybnickiej Kuźni już na początku 2031 roku.

Podczas najnowszej sesji Rady Miasta Rybnika, radnym przedstawiono uaktualnione „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika”. Dokumentację przygotowało konsorcjum dwóch firm: Energoekspert oraz Pracownia Planowania Energetycznego. Przedstawiciel pierwszej z wymienionych spółek szczegółowo omówił plan przed zgromadzonymi radnymi. Dowiedzieli się między innymi, że rybnicka dzielnica Kuźnia w ciągu najbliższych lat straci dostęp do ciepła wyprodukowanego przez Elektrownię Rybnik. Decyzja ta nawiązuje do planów zamknięcia bloków węglowych i przejścia na produkcję energii elektrycznej z gazu.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie, Elektrownia Rybnik potwierdziła, iż będzie kontynuować dostarczanie ciepła dla mieszkańców dzielnicy Rybnicka Kuźnia do końca 2030 roku. To jest okres, w którym obecnie modernizowane bloki spełniają wymogi środowiskowe. PGE GiEK sugeruje, że planowane jest zakończenie produkcji ciepła przez Elektrownię Rybnik na dzień 31 grudnia 2030 roku.