Rybnik otwiera swoje bramy dla repatriantów: jedyna taka decyzja w kraju

Decyzją samorządu Rybnika, rodzina z Nowosybirska, którą od roku pogrąża ciężka sytuacja po przybyciu do Polski, znajdzie tutaj schronienie. Rybnik postanowił przeciwstawić się innym miastom i obdarować tę rodzinę domem, stając się jedynym miastem w Polsce, które zdecydowało się na takie działanie.

Podczas najnowszej sesji Rady Miasta Rybnika, zaakceptowano uchwałę o nazwie „Zaproszenie do osiedlenia się na terenie Miasta Rybnika rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji”. Sprawę przedstawił Wojciech Świerkosz, zastępca prezydenta miasta.

Wojciech Świerkosz opisał szczegółowo niecodzienną sytuację tej rodziny. Rodzina z terenu dawnej ZSRR, dzisiejsza Rosja, znalazła się w Polsce w wyniku ryzykownej decyzji podjętej dla dobra córki, która pragnęła kontynuować swoją edukację. Obecnie rodzina jest już na terytorium Polski, ale nie może poradzić sobie ze znalezieniem miejsca do życia. Jeżeli nie zostaną podjęte działania na ich rzecz, mogą być zmuszeni do powrotu do Nowosybirska, czego pragną uniknąć ze względu na obawy przed represjami władz rosyjskich.

Świerkosz zaznaczył, że żadne inne miasto w Polsce nie wykazało chęci pomocy tej rodzinie, która przybyła do Polski rok temu. Członkowie rodziny przebywają teraz w naszym kraju na podstawie zezwolenia na pobyt stały, jednak będą uważani za cudzoziemców do momentu otrzymania obywatelstwa. Dodatkowo zadeklarowali znajomość języka polskiego.

Zastępca prezydenta Rybnika poinformował również, że rodzina zamieszka w odnowionym mieszkaniu o powierzchni około 50 m2. Prace remontowe mają zostać przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2024 roku. Świerkosz zapewnił również, że starania o dotacje na remont i wyposażenie mieszkania zostaną podjęte. Kwota potencjalnej dotacji może wynosić około 256 tysięcy złotych.

W latach 2012-2022 Rybnik przyjął już cztery rodziny repatriantów, co w sumie daje liczbę 17 osób.