Zmiany w przepisach o publicznym transporcie: Dzieci do 7. roku życia mogą jeździć za darmo

Od dnia 1 listopada, Komunikacja Miejska Rybnik zastosowała modyfikacje w regulaminie dotyczącym przewozu pasażerów. Najważniejszą zmianą jest to, że dzieci do 7. roku życia zdobyły prawo do bezpłatnych przejazdów autobusami miejskimi. Zaktualizowany regulamin dotyczy również osób, które ukończyły 70 lat.

Wcześniej obowiązujące zasady pozwalały na bezpłatne korzystanie z transportu publicznego jedynie dzieciom, które nie ukończyły jeszcze 4. roku życia. Aby skorzystać z tej możliwości, osoba opiekująca się takim małym dzieckiem musiała przedstawić odpowiednie oświadczenie. Jednak od początku listopada tego roku, prawo do darmowych przejazdów zostało rozszerzone na wszystkie dzieci, które nie przekroczyły jeszcze 7. roku życia. Taka możliwość jest dostępna dzięki przedstawieniu oświadczenia przez osobę biorącą na siebie obowiązki opiekuńcze podczas podróży komunikacją miejską.

Przepisy obowiązujące do końca października przewidywały, że tylko osoby, które ukończyły 70 lat (licząc od dnia urodzin), miały prawo do jednorazowych i sezonowych przejazdów za darmo. Takie uprawnienia były potwierdzane na podstawie imiennej „e-Karty”. Tymczasem osoby, które skończyły 80 lat, musiały pokazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający ich datę urodzenia.